T U X T A R

Loading

پس از اختلال چند روزه اینترنت، اپراتورهای همراه هدیه‌ای را به مشترکان خود اختصاص دادند که این هدیه دستاویزی برای فرصت‌طلبان شده است.

سوءاستفاده از عدم آگاهی مشترکان، پیامی جعلی را با عنوان «دریافت هدیه به منظور جبران خسارت قطعی ‎اینترنت» ارسال می کنند. این پیام‌ها از طریق لینک ضمیمه مشترکان را به سایت‌های ‎فیشینگ هدایت می‌کنند و اطلاعات بانکی کاربران را سرقت می‌کنند.

در انتها لازم به ذکر است به جز کد #98* که به صورت رسمی از سوی اپراتورها اعلام شده است، به سایر تبلیغات برای دریافت هدیه اینترنت توجهی نکنید.

Leave a Comment

Recent Posts

Recent Posts

Why I say old chap that is spiffing lavatory chip shop gosh off his nut.!

Follow Us

Email: saasland@gmail.com
Phone: +948 256 347 968